"Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi" və "Ən yaxşı müəllim" müsabiqələri

“Ən yaxşı məktəb” və “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsi nə vaxtdan və hansı qaydalarla həyat keçirilir?

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 04.09.2007-ci il tarixili ilə təsdiq edilmiş  “Ən yaxşı məktəb” və “Ən yaxşı müəllim” mükafatlarının  təsis edilməsi haqqında Sərancamı əsasında həyata keçirilir. Həmin Sərancamdan sonra 25.02.2008-ci il tarixində “Ən yaxşı məktəb” və “Ən yaxşı müəllim” müsabiqələrinin keçirilmə qaydaları təsdiq olunmuşdur.

Müsabiqə hər tədris ili üzrə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilir.

 

Hər il müsabiqədə neçə ümumitəhsil məktəbi və müəllim qalib gəlir?

Hər il 100 müəllim, 50 məktəb qalib olur.

 

Müsabiqənin meyarları hansılardır?

Müsabiqə Azərbaycan Prezidentinin 25.02.2008-ci il tarixində Fərmanı ilə təsdiqlənmiş Qaydaları əsasında həyata keçirilir.

 

"Ən yaxşı məktəb" müsabiqəsinin keçirilməsi qaydaları və ümumtəhsil məktəblərinə verilmiş mükafatın istifadə istiqamətləri

 

"Ən yaxşı müəllim" müsabiqəsinin keçirilməsi qaydaları